• Akce Evropa Veranstaltung Europa

  (Post)Brexit Europe, Great Britain and Germany

  The Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences of the Charles University and the Representation of the Friedrich-Ebert-Stiftung in...

  více
 • Akce Evropa

  Černínské bezpečnostní forum 2019

  více
 • Komentáře Evropa

  Feminismus ve střední Evropě: Kapitalismus si přivlastnili muži

  V období socialistické diktatury měly ženy zpravidla více práv než na západě, dnešní antifeminismus lze chápat jako důsledek antikomunismu, shodly se...

  více
 • Komentáře Evropa

  Rozhovor s Agatou Pyzik: Tuto dobu paradoxně považuji za dobu naděje

  „Bohatí lidé ze Západu si udělali z životního stylu pracující chudiny z Východu šatník,“ kritizuje Agata Pyzik, kterou proslavila kniha Chudí, ale...

  více
 • Komentáře Práce & Odbory

  Potřebujeme Green New Deal pro Českou republiku

  Pro naši listopadovou rubriku v odborářských Sondách píše novinář a klimatický aktivista Josef Patočka o iniciativách tzv. Green New Dealu, jak by...

  více
 • Publikace Sociální demokracie

  Macronismus, Corbynismus … co to je?

  V mnoha evropských zemích zaznamenaly sociálně demokratické strany v nedávné minulosti obrovské ztráty voličských hlasů. Jak různé sociálně...

  více
 • Akce Evropa

  Česká síť expertek na zahraniční, evropskou a bezpečnostní politiku

  V pátek, 8.11.2019 jsme v rámci naší České sítě expertek na zahraniční, evropskou a bezpečnostní politiku spolu s Asociací pro mezinárodní otázky...

  více
 • Akce

  Bauhaus

  Slavná německá škola pro design a architekturu Bauhaus letos slaví sto let od svého založení. Tomuto jubileu jsme věnovali v průběhu podzimu dvě akce....

  více

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

 

 

Kancelář Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze byla otevřena v roce 1990.

Cílem naší činnosti v České republice je: podpora demokracie, právního státu, rozvoje aktivní občanské společnosti a přispívat k utváření sociálně spravedlivé společnosti. Zasazujeme se o evropskou myšlenku a podporujeme bilaterální dialog s Německem, jakož i regionální a globální spolupráci.

více

Evropa

Evropa

Česká republika zaujímá v rámci evropského diskurzu spíše pasivní roli. Hlavním cílem naší činnosti je proto zapojit do debaty o aktuálních výzvách a dalším směřování evropské integrace české představitele a představitelky politiky, státní správy, vědy a občanské společnosti. Našimi tématy jsou hospodářská, sociální a energetická politika, stejně tak jako společná evropská zahraniční a bezpečnostní politika. Rovněž podporujeme diskuzi o budoucí roli České republiky v EU, která je po rozhodnutí o Brexitu obzvláště potřebná. Zvláštní pozornost kromě toho věnujeme česko-německému dialogu a dialogu zemí Visegrádské skupiny. více

Práce & Odbory

Práce & Odbory

Výzvy, před kterými v České republice stojí svět práce a odbory, jsou zčásti stejné jako jinde v Evropě – postupující prekarizace práce, změny na trhu práce a v pracovních podmínkách v důsledku digitalizace, přechodu na udržitelný způsob hospodaření a demografických změn i přetrvávající znevýhodnění žen na trhu práce. Na druhé straně je pohled postkomunistických společností na roli práce v životě jedince i ve fungování společnosti a na roli odborů při utváření světa práce specifický. Podporujeme diskuzi o těchto aktuálních otázkách a spolupracujeme s odbory na tom, aby se staly silným a společensky uznávaným aktérem. více

Posílení občanské společnosti

Posílení občanské společnosti

Silná občanská společnost, jasně vyslovené zájmy prostřednictvím spolků a sdružení a konstruktivní debata tvoří důležitý základ stabilní a silné demokracie. Takto to však může fungovat jen v tom případě, že aktéři a aktérky občanské společnosti budou moci participovat na politických debatách. V této souvislosti platí, že veřejná diskuse je podporována, popř. rozšiřována, progresivními přístupy a perspektivami. My proto podporujeme spolupráci s různými organizacemi celospolečenského diskurzu a velmi silně akcentujeme tematické německo-české popř. celoevropské propojení. více

Sociální demokracie

Sociální demokracie

Pro rozvoj České republiky směrem k Sociální demokracii jsou důležité především tři oblasti: Zaprvé je důležitý pohled do dějin sociálně-demokratického hnutí k porozumění aktuálním souvislostem. Kromě toho je třeba vyvinout progresivní politické odpovědi na různorodé výzvy současnosti. A konečně je třeba aktérů a aktérek, kteří a které by mohli působit jako multiplikátoři a multiplikátorky a zasadili se o implementaci takové politiky. Všem těmto třem oblastem se s našimi projekty věnujeme a podporujeme národní i regionální dialog v tomto směru. více

(Post)Brexit Europe, Great Britain and Germany

The Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences of the Charles University and the Representation of the Friedrich-Ebert-Stiftung in...

více

Černínské bezpečnostní forum 2019

Česká síť expertek na zahraniční, evropskou a bezpečnostní politiku

V pátek, 8.11.2019 jsme v rámci naší České sítě expertek na zahraniční, evropskou a bezpečnostní politiku spolu s Asociací pro mezinárodní otázky...

více

Macronismus, Corbynismus … co to je?

V mnoha evropských zemích zaznamenaly sociálně demokratické strany v nedávné minulosti obrovské ztráty voličských hlasů. Jak různé sociálně...

více

The future of employment in the car sector. Four country perspectives from Central and Eastern Europe

Ženy v evropské politice

Nedávno jsme zveřejnili infografiku věnovanou ženám v zahraniční a obranné politice. Druhou z grafik jsme věnovali ženám v politice evropské. Ženám se...

více

O zahraniční, evropské a bezpečnostní politice se na konferencích v České republice hojně diskutuje, přičemž tyto oblasti přitahující pozornost celé Evropské unie také určují agendu pro budoucnost Evropy. I přes velký pokrok, který bylo možné ve společnosti zaznamenat v posledních 30 letech po sametové revoluci, se však bohužel stále potýkáme s několika relikty z minulosti. Paleta diskutovaných témat spojených s evropskou politikou je opravdu široká, nicméně do debaty jsou zapojováni zejména mužští experti. Velmi často se tak stává, že se na dané téma uspořádá tzv. male only, tedy výhradně mužský panel diskutujících.

Skutečnost, že se k těmto tématům zpravidla mohou vyjádřit pouze muži, je nespravedlivá a vede k vyloučení ženských expertních hlasů z celé diskuze. V rámci těchto debat bychom se tak rády zasadily o zvýšení genderové diverzity. více

Upozorňujeme

 • Upozorňujeme Wir weisen hin

  New publication: Rethinking European Security

  "Rethinking European Security" about a critical evaluation of existing security concepts in international politics. And it asks important questions:...

  více
 • Upozorňujeme

  IN OR OUT? The politics of Euro accession for Eastern European member states

  Stabilizace eurozóny je jednou z velkých výzev, kterým Evropa musí aktuálně čelit. V některých zemích EU je euro stále považováno za klíčový...

  více
 • Upozorňujeme

  The EU’s ongoing East-West divide

  How the West’s economic exploitation and moral arrogance fuel right-wing populism in East-Central Europe

  více
 • Upozorňujeme

  TRADE UNIONS IN GERMANY. Challenges in a Time of Transition

  Rádi upozorňujeme na publikaci naší centrály, která dává přehled o německých odborových strukturách a výzvách, kterým německé odbory aktuálně čelí.

  více
 • Upozorňujeme Wir weisen hin

  The 2018 Annual Reviews of Labour Relations and Social Dialogue for 19 countries in Central Eastern Europe and Southeast Europe are online

  The “Annual Reviews of Labour Relations and Social Dialogue” provide a yearly analysis of notable developments in the wider field of labour relations...

  více
 • Upozorňujeme Wir weisen hin

  The wall has not completely disappeared

  15 years after the EU’s enlargement towards Eastern Europe, then-Czech Prime Minister Vladimír Špidla takes stock

  více
 • Upozorňujeme Wir weisen hin

  Die Mauer ist noch nicht ganz weg

  15 Jahre nach der EU-Osterweiterung zieht der damalige tschechische Ministerpräsident Vladimír Špidla Bilanz

  více
 • Upozorňujeme

  Still divided but more open

  Kolegové z našeho budapeštského regionálního projektu k migraci a integraci nechali zpracovat pokračování podnětné studie Looking behind the culture...

  více
 • Upozorňujeme Wir weisen hin

  Security Radar 2019: Wake-up call for Europe!

  In the context of dramatic challenges for the European security order, the FES Regional Office for Cooperation and Peace in Europe (FES ROCPE) has...

  více
 • Upozorňujeme

  Co očekávají Němci od Evropy

  Studie

  více
 • Upozorňujeme Wir weisen hin

  Foursight Ukraine

  více
 • Upozorňujeme Wir weisen hin

  Germany´s Option for European Policy Reform

  více
 • Upozorňujeme Wir weisen hin

  RESOURCES FOR A PROSPEROUS EUROPE. Redesigning the EU Budget in a Progressive Way

  více
 • Upozorňujeme Wir weisen hin

  The 2017 Annual Reviews of Labour Relations and Social Dialogue for by 19 countries in Central Eastern Europe and Southeast Europe are online in new makeup!

  The “Annual Reviews of Labour Relations and Social Dialogue” provide a yearly analysis of notable developments in the wider field of labour relations...

  více
 • Upozorňujeme

  Trade Unions in Transformation. "An End to Cheap Labour" – How a Public Campaign May Become the Turning Point for Czech Unions’ Strength

  V listopadu vyšla v rámci našeho globálního odborového programu studie výzkumníků Martina Myanta a Jana Drahokoupila z European Trade Union Institute.

  více
 • Upozorňujeme

  Evropa a sociální demokracie

  FES v Bonnu vydala knihu "Evropa a sociální demokracie" v rámci publikační řady Čítanka sociální demokracie.

  více
 • Upozorňujeme

  Co drží Evropu pohromadě? EU po brexitu

  Reprezentativní studie Friedrich-Ebert-Stiftung z osmi zemí 

  více
 • Upozorňujeme

  Listen to Us, Too! Flight, Migration, and Integration from the Perspective of NGOs in the Visegrad Region

  Studie kanceláře FES v Bratislavě

  více

Více videí shlédnete na našem kanále

You-Tube

FES v Česku na Facebooku

FES v Česku na Facebooku

více

FES CONNECT

FES CONNECT

více