„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

O Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) byla založena v roce 1925 jako politický odkaz prvního demokraticky zvoleného německého říšského prezidenta Friedricha Eberta. Sociální demokrat Friedrich Ebert, jenž se vypracoval z řemeslníka až do nejvyššího úřadu státu, dal podnět na základě vlastních zkušeností z politiky k založení nadace s těmito cíli:

  • podporovat politické a společenské vzdělávání lidí v duchu demokracie a pluralismu,
  • umožňovat mladým lidem přístup k vysokoškolskému studiu formou stipendií,
  • přispívat k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Červnové vydání odborářských Sond přibližuje německou veřejnou diskuzi k tématu budoucnosti práce, kterou podnítilo minulý rok vydáním Zelené knihy Práce 4.0 Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí. Ta je dokumentem dobře odrážejícím komplexitu vlivů, které na práci budou působit, a tím může být vzorem pro to, jak lze přemýšlení o budoucnosti práce strukturovat. Druhý aspekt hodný naší pozornosti je také způsob, jak k tomuto komplexnímu tématu koncipovat a koordinovat celospolečenskou, veřejnou i odbornou debatu. Přečtěte si předmluvu německé ministryně práce Andrey Nahles k tomuto dokumentu.
 
 
A Shared European Home

A Shared European Home. The European Union, Russia and the Eastern Partnership

The conflict in and around Ukraine has called into question the premises of the EU's Eastern Policy. In a new FES Perspective, eleven authors from the EU, Georgia, Russia and Ukraine advocate for a pragmatic policy of the EU vis-à-vis its eastern neighbours: The deep crisis in EU-Russia relations should not prevent Brussels from seeking cooperation in areas where mutual interests coincide. Opportunities exist in the economic sphere, in technical and scientific cooperation, in civil society exchange, and in global politics.

Economic cooperation is especially important in this regard: The interdepence between the EU and Russia could not prevent the conflict, but it played its role in preventing worse scenarios. Trade and mutual investments do not form a "magic wand" that guarantees friendly relations or modernization - but they can be seen as a "safety net" that should not be given up, and should be strengthened again as soon as the oppportunity arises.

The FES Perspective authored by Elena Alekseenkova, Henrik Hallgren, Hiski Haukkala, Felix Hett, Anna Maria Kellner, Igor Lyubashenko, Florence Mardirossian, Tatiana Romanova, Tornike Sharashenidze, Maryna Vorotnyuk, and Julia Wanninger can be downloaded here.

 
 
EuropeCalling

Europe Calling (#ec16fes): Politics for Europe Watch the Events of the Friedrich-Ebert-Stiftung live

Financial crisis, economic crisis, refugee crisis: They are serving as centrifugal forces, polarising Europe and driving it apart. Recently, trust in the European Union and finding joint solutions for such central challenges has really suffered.

That makes it even more important to ask: What is keeping Europe together? And what progressive European policies can counter pessimism and legitimate worries with a positive alternative that is fit for the future?

With Europe Calling (#ec16fes), the Friedrich Ebert Foundation will address these questions and discuss them in Brussels (24th of February), Zagreb (24th of May), Athens (2nd of June), Düsseldorf (16th of June) and finally, in Berlin (20th of June). Europe Calling is developing ideas for a social, fair and free Europe. Become a part of it!

 
 
Novè publikace

Refugee policy in the European Union / Policies for innovation in times of digitalization

Rádi bychom Vás upozornili na dvě publikace v angličtině, které jsme uveřejnili:

Petra Bendel: Refugee policy in the European Union

Lars Fredrik Andersson, Antti Alaja, Daniel Buhr, Philipp Fink, Niels Stöber: Policies for innovation in times of digitalization
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Naše rubrika v odborářském měsíčníku Sondy se v květnu zabývá právem zaměstnaných na nezastižitelnost - tématem v kontextu debat o regulaci práce z domova v souvislosti s novelou zákoníku práce i u nás velice aktuálním: "Nepřetržitá zastižitelnost stírá potřebné hranice mezi prací a volným časem, ohrožuje tak fyzické a psychické zdraví zaměstnaných a příslib kvalitnějšího života proměňuje v jeho pravý opak. Přispívá k neustálému zrychlování oběhu informací a k intenzifikaci práce, která začíná narážet na kognitivní hranice člověka".
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 28 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect