„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

O Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) byla založena v roce 1925 jako politický odkaz prvního demokraticky zvoleného německého říšského prezidenta Friedricha Eberta. Sociální demokrat Friedrich Ebert, jenž se vypracoval z řemeslníka až do nejvyššího úřadu státu, dal podnět na základě vlastních zkušeností z politiky k založení nadace s těmito cíli:

  • podporovat politické a společenské vzdělávání lidí v duchu demokracie a pluralismu,
  • umožňovat mladým lidem přístup k vysokoškolskému studiu formou stipendií,
  • přispívat k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.
90 let Friedrich-Ebert-Stiftung

90 let Friedrich-Ebert-Stiftung

Ohlédnutí za jubileem 2. března 2015 v Berlíně (v němčině)
 
 
Sun, Water, Wind

Sun, Water, Wind: Development of the Energy Transition in Germany

Upozorňujeme na publikaci naší centrály k německé Energiewende, tedy přechodu hospodářství na obnovitelné zdroje, která je nyní k dispozici i v angličtině.
 
 
The Digital Society

The Digital Society. Impulses for the Digitalisation Congress

V listopadu 2015 se v naší centrále v Berlíně uskutečnil velký kongres o digitalizaci DigiKon2015. Z kongresu vznikl sborník obsahující texty k široké škále oblastí, kterých se digitalizace dotýká - žurnalismu, vzdělávání, duševního vlastnictví, samozřejmě ale také hospodářství a práce. Tento sborník je nyní k dispozici i v angličtině.
 
 
EU před zatěžkávací zkouškou – Co čekávají, čeho se bojí občané?

Studie FES: EU před zatěžkávací zkouškou – Co občané očekávají, čeho se obávají?

Friedrich-Ebert-Stiftung vydala studii z průzkumu veřejného mínění v 8 členských zemí EU (v Německu, Francii, Itálii, Nizozemí, Španělsku, Švédsku, České a Slovenské republice).

Přinášíme Vám její německou a anglickou verzi spolu s komentáři.
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Naše rubrika "Výzvy současnosti - nový pohled" v lednovém vydání odborářského měsíčníku Sondy se věnuje fenoménu Big Data ve světě práce: "Digitální revoluce nás staví před výzvu jak nastavit pravidla pro zacházení s daty v kontextu práce tak, abychom těžili z potenciálu, který pro zaměstnané má, a zároveň lidem ponechali prostor být i v práci lidmi a ne stroji."
 
 
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 30 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect