„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

O Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) byla založena v roce 1925 jako politický odkaz prvního demokraticky zvoleného německého říšského prezidenta Friedricha Eberta. Sociální demokrat Friedrich Ebert, jenž se vypracoval z řemeslníka až do nejvyššího úřadu státu, dal podnět na základě vlastních zkušeností z politiky k založení nadace s těmito cíli:

  • podporovat politické a společenské vzdělávání lidí v duchu demokracie a pluralismu,
  • umožňovat mladým lidem přístup k vysokoškolskému studiu formou stipendií,
  • přispívat k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.
Sondy-Revue-2015-6

Výzvy současnosti - nový pohled

V červnových Sondách píší ředitelka Alternativy 50+ Linda Sokačová a Kateřina Smejkalová z FES Praha o rozdílech v ohodnocení práce žen a mužů.
"Bude třeba fundamentálních změn, počínaje spravedlivějším rozložením úkolů spojených s péčí o rodinné příslušníky mezi obě pohlaví a konče přehodnocením odměňováním jednotlivých povolání tak, aby více odpovídalo nejen jejich společenskému přínosu, ale i hodnotě vynaložené práce, která může stěží nabývat tak odlišných hodnot, jak rozdíly v platech v současnosti sugerují. Nejtěžší však bude realizovat tu změnu, která se k nápravě nespravedlnosti musí odehrát v našem vnímání reality a v tom, jak ho v podobě předepisování společenských rolí oběma pohlavím předáváme a tím tyto role reprodukujeme."
 
 
90 let Friedrich-Ebert-Stiftung - krátký film

90 let Friedrich-Ebert-Stiftung

Letos oslavila Friedrich-Ebert-Stiftung 90 let od svého založení. S historií a činností FES od jejího vzniku až po současnost se můžete seznámit v krátkém filmu (v angličtině) "90 let Friedrich-Ebert-Stiftung"
 
 
Článek v Deníku Referendum

Proč jsme odsunuli Němce?

Otázka poválečného odsunu Němců v české společnosti opět rezonuje. Radovan Bartošek se vrací k důležité debatě, která se uskutečnila v Brně za spolupořadatelství Deníku Referendum.

Článek vznikl v rámci spolupráce Friedrich-Ebert-Stiftung - zastoupení v České republice s Deníkem Referendum.
 
 
Russia and East Central Europe after the cold war

Andrei Zagorski (Ed.): Russia and East Central Europe after the cold war: A Fundamentally Transformed Relationship

Friedrich-Ebert-Stiftung / Institute of World Economy and International Relations (IMEMO). Prague: Human Rights Publishers 2015.

This book reviews and documents the transformation of bilateral relations between East Central European countries and Russia between the end of the cold war and the outbreak of the current Ukraine crisis. It proceeds from the overhaul of the fundamentals of these relations following the collapse of communism in Europe. It continues with assessing the effects of ECE countries’ accession to NATO and the EU, and of the attempts at reconciliation and economization of bilateral relations with Russia. A general overview of the transformation of the relationship is followed by seven more specific countries chapters, and a review of the evolution of the trade and economic relations of ECE nations with Russia after the dissolution of the Soviet bloc.
 
 
Článek v Deníku Referendum

Služební zákon se zavádí do praxe. Prostor pro svévoli zůstává

Do konce dubna má být vybrána většina státních tajemníků podle nového zákona o státní službě. Pro implementaci zákona je výběr tajemníků klíčový. Přesto zde existuje nemalý prostor pro svévoli, který vnáší do celého procesu řadu pochyb.

Více v článku Jaroslava Bicana v Deníku Referendum, který vznikl v rámci spolupráce s Friedrich-Ebert-Stiftung.
 
 
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 26 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect