„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

O Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) byla založena v roce 1925 jako politický odkaz prvního demokraticky zvoleného německého říšského prezidenta Friedricha Eberta. Sociální demokrat Friedrich Ebert, jenž se vypracoval z řemeslníka až do nejvyššího úřadu státu, dal podnět na základě vlastních zkušeností z politiky k založení nadace s těmito cíli:

  • podporovat politické a společenské vzdělávání lidí v duchu demokracie a pluralismu,
  • umožňovat mladým lidem přístup k vysokoškolskému studiu formou stipendií,
  • přispívat k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.
ipg
Článek na EurActiv.cz

Ministr Kohout: Do vztahu EU-Čína-Rusko může mluvit i ČR

Evropská unie, Čína a Rusko tvoří dohromady 40 % světového HDP a jejich spolupráce například v oblasti bezpečnosti je pro světové dění klíčová. Jak upozornil na nedávné IX. Pražské bezpečnosti konferenci ministr zahraničí Jan Kohout, spolupráci těchto významných aktérů může o svá témata obohatit i střední Evropa. Jde například o dopravní propojení Evropy a Asie.

Více v článku na EurActiv.cz, který vznikl v rámci spolupráce s Friedrich-Ebert-Stiftung.
 
 
Článek v Deníku Referendum

Feministická ekonomie a řešení krize

Jaký je příspěvek feministické ekonomie k hodnocení krize a tvorbě alternativních řešení? Na toto téma se koncem listopadu konala veřejná diskuse pořádaná Friedrich-Ebert-Stiftung ve spolupráci s Katedrou genderových studií FHS UK v rámci blokového kurzu „Economics of gender/Feminist economics”.

Ekonomka Ewa Rumińska-Zimny působící na Varšavské univerzitě a v Evropské hospodářské komisi OSN (UNECE) zde mluvila o strukturálních příčinách ekonomické krize.

Více v článku Jaroslava Bicana v Deníku Referendum, který vznikl v rámci spolupráce s Friedrich-Ebert-Stiftung.

 
 
Článek na EurActiv.cz

Eva Šarapatková: ČR je pro zahraniční studenty atraktivní

„Ne všechny členské státy EU dosahují stejné atraktivity a potažmo pozitivní incomingové bilance jako Česká republika. Česko v současné době přijímá více zahraničních studentů, než kolik vysílá do zahraničí,“ uvedla v rozhovoru pro EurActiv Eva Šarapatková, vedoucí oddělení uznávání zahraničního vzdělávání na Univerzitě Karlově.

Více v článku na EurActiv.cz, který vznikl v rámci spolupráce s Friedrich-Ebert-Stiftung.
 
 
Expertní seminář 10.10.2013, Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Dieter Grimm, LL.M.

Parlamentní demokracie jako cesta k řešení současné evropské krize?

Dne 10. října 2013 uspořádalo zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy expertní seminář s názvem „Parlamentní demokracie jako cesta k řešení současné evropské krize?“. Akce se konala na Právnické fakultě UK v Praze pod záštitou jejího děkana prof. Aleše Gerlocha a také pod záštitou předsedy Ústavně-právního výboru Senátu JUDr. Miroslava Antla.
 
 
Článek na EurActiv.cz

Měly by se pravomoci Evropského parlamentu rozšířit?

Přestože Evropský parlament získává stále více pravomocí, podle odborné veřejnosti má v porovnání s ostatními institucemi EU i národními parlamenty omezenější kompetence. Může se tato situace v budoucnu zlepšit? A jakou má Parlament roli v otázkách hospodářské a fiskální unie?

Více v článku na EurActiv.cz, který vznikl v rámci spolupráce s Friedrich-Ebert-Stiftung.

 
 
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 18 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect