„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

O Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) byla založena v roce 1925 jako politický odkaz prvního demokraticky zvoleného německého říšského prezidenta Friedricha Eberta. Sociální demokrat Friedrich Ebert, jenž se vypracoval z řemeslníka až do nejvyššího úřadu státu, dal podnět na základě vlastních zkušeností z politiky k založení nadace s těmito cíli:

  • podporovat politické a společenské vzdělávání lidí v duchu demokracie a pluralismu,
  • umožňovat mladým lidem přístup k vysokoškolskému studiu formou stipendií,
  • přispívat k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.
Eseje o práci

Eseje o práci

Vydali jsme novou publikaci "Eseje o práci". Sbírka textů je příspěvkem do diskuse o tom, jakou roli zaujímala a zaujímá v naší společnosti práce. Renomovaný německý historik Jürgen Kocka píše například o vývoji práce v kapitalismu, Jiří Koželouh o tom, že zaměstanci i zastánci udržitelného rozvoje mají vlastně stejný cíl, Henning Meyer nebo Jan Gruber o důsledcích digitalizace pro práci.

Publikace byla podkladem ke konferenci Budoucnost práce, která se uskutečnila 9. října 2015 v Praze.
 
 
FES

Nové vedení v pražské FES

V naší kanceláři Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze jsme 1. září 2015 přivítali Anne Seyfferth. Jako nová ředitelka zahraničního zastoupení nás bude v příštích letech doprovázet a vést při naší práci. Abychom usnadnili seznamování, připravili jsme při krátkém posezení s Anne Seyfferth rozhovor o její dosavadní činnosti a budoucím směřování její práce.
 
 
Sondy-Revue-2015-9

Výzvy současnosti - nový pohled

Naše rubrika v Sondách přináší v září jedenáct zásadních tezí k budoucnosti práce od Reinera Hoffmanna, předsedy německé odborové konfederace DGB.
 
 
04.09.2015

Prague Social Europe Conference

V sídle českého ministerstva zahraničí v Černínském paláci v Praze se uskutečnila mezinárodní odborná konference Prague Social Europe, kterou uspořádala pražská kancelář Friedrich-Ebert-Stiftung společně s Masarykovou demokratickou akademií. Cílem akce bylo pojmenovat příčiny a důsledky prohlubujících se sociálních nerovností a velkých hospodářských rozdílů v Evropě. Přitom byl kladen důraz zejména na řešení těchto problémů tak, aby byl zajištěn hospodářský růst, co nejvyšší zaměstnanost a především společenská soudržnost.
 
 
Sondy-Revue-2015-8

Výzvy současnosti - nový pohled

Naše srpnová rubrika v Sondách se věnuje aktuálnímu tématu ekonomiky sdílení: "Sdílení bývá považováno za cestu, jak omezením konzumu zpochybnit stále převládající kult hospodářského růstu a dosáhnout snížení výroby, které je vzhledem k omezeným zdrojům nevyhnutelné. V neposlední řadě mnoho lidí vnímá sdílení a návrat k přímé výměně věcí a "služeb" jako způsob, jímž je možné se do jisté míry vymanit z působnosti kapitalistického trhu a jeho negativních dopadů. Sdílení za zprostředkovatelský poplatek, jehož rozmachu jsme v současnosti ve formě služeb typu Uber nebo Airbnb svědky, má s ideály a cíli výše popsaného hnutí společného jen málo, i když se jimi rádo zaštiťuje".
 
 
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 27 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect