„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

O Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) byla založena v roce 1925 jako politický odkaz prvního demokraticky zvoleného německého říšského prezidenta Friedricha Eberta. Sociální demokrat Friedrich Ebert, jenž se vypracoval z řemeslníka až do nejvyššího úřadu státu, dal podnět na základě vlastních zkušeností z politiky k založení nadace s těmito cíli:

  • podporovat politické a společenské vzdělávání lidí v duchu demokracie a pluralismu,
  • umožňovat mladým lidem přístup k vysokoškolskému studiu formou stipendií,
  • přispívat k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.
Sondy-Revue-2014-5

Výzvy současnosti - nový pohled

Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice pokračuje ve spolupráci s měsíčníkem Sondy Revue. Na dvoustraně "Výzvy současnosti - nový pohled" se věnuje tématům, o kterých se v ČR nediskutuje a nepíše.

Listopadové číslo se věnuje flexibilizaci práce a stírání hranic mezi prací a volným časem.

 
 
Sondy-Revue-2014-3

Výzvy současnosti - nový pohled

Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice pokračuje ve spolupráci s měsíčníkem Sondy Revue. Na dvoustraně "Výzvy současnosti - nový pohled" se věnuje tématům, o kterých se v ČR nediskutuje a nepíše.

Další číslo přináší příspěvek Elke Hannack na téma "Kvóty pro spravedlivé zastoupení žen jsou správným signálem!".

 
 
Článek v Deníku Referendum

Dobré vládnutí se odkládá

Hlavním znakem vztahu občanů k politice a veřejné angažovanosti je dvacet pět let po listopadu 1989 nedůvěra. Bez širokého zapojení občanů se ale jen stěží podaří dosáhnout dobrého vládnutí, jak o něm hovoří odborníci a protikorupční aktivisté.

Více v článku Jaroslava Bicana v Deníku Referendum, který vznikl v rámci spolupráce s Friedrich-Ebert-Stiftung.

 
 
Sondy-Revue-2014-2

Výzvy současnosti - nový pohled

Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice pokračuje ve spolupráci s měsíčníkem Sondy Revue. Na dvoustraně "Výzvy současnosti - nový pohled" se bude věnovat tématům, o kterých se v ČR nediskutuje a nepíše.

V srpnové rubrice přinášíme příspěvky Josefa Středuly "Pracovní podmínky po Česku" a Johannese Jakoba "Nová pravidla pro humánní práci".
 
 
Sondy-Revue-2014-1

Výzvy současnosti - nový pohled

Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice pokračuje ve spolupráci s měsíčníkem Sondy Revue. Na dvoustraně "Výzvy současnosti - nový pohled" se bude věnovat tématům, o kterých se v ČR nediskutuje a nepíše.

V červencové rubrice přinášíme příspěvky Jaroslava Ungermanna "Co skutečně sníží nezaměstnanost" a Reinharda Dietricha "Práce pro všechny - čas k žití".
 
 
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 23 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect