85. Mezinárodní zasedání European Youth Parliament

V tomto roce podporujeme 85. Mezinárodní zasedání European Youth Parliament, které se bude konat 19.-30. července 2017 v Brně. Zasedání se zúčastní více než 300 studentů a studentek ze 40 evropských zemí, jedná se tak o největší konferenci svého druhu v Evropě.

European Youth Parliament (EYP) představuje studentskou celoevropskou síť mimoškolní vzdělávací organizace, která již po 30 let umožňuje studentům osobnostní rozvoj.

Na účastníky a účastnice čeká bohatý program, který rozvine především jejich komunikační a jazykové dovednosti, schopnost argumentace, práci v týmu a kritické myšlení. Diskutovaná témata budou spojena s mottem zasedání „Seeking the heart of Europe“ („Hledáme srdce Evropy“), které reflektuje především význam aktivního občanství v každodenním životě, důležitost spolupráce k dosažení společných cílů a objevování kultury či památek střední Evropy.

Hlavní náplní je práce v tzv. komisích, ve kterých studenti diskutují nad aktuálním problémem evropského či globálního charakteru, hledají možná východiska a společně vytvoří rezoluci – dokument shrnující daný problém a návrh řešení. Jednotlivé rezoluce pak prezentují před všemi účastníky na Valném shromáždění. Ty, které úspěšně projdou hlasováním, jsou následně předány k reflexi osobám s rozhodovací pravomocí, kupř. vládě České republiky, europoslancům a eurokomisařům.