14. Pražská bezpečnostní konference 2018

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa se uskutečnila 16. listopadu 2018 v Profesním domě Univerzity Karlovy 14. Pražská bezpečnostní konference s názvem "Česko a Evropa 100+", kterou uspořádalo Středisko bezpečnostní politiky IPS FSV UK mj. i ve spolupráci se zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice.

Cílem konference byla expertní debata o reflexi historického vývoje ČR, postavení Česka v měnící se Evropě a měnícím se světě a vizích o možné budoucnosti naší země v příštích 100 letech.