85. Mezinárodní zasedání European Youth Parliament

Město Brno bylo hostitelským městem 85. Mezinárodního zasedání European Youth Parliament, které probíhalo od 19. do 30. července 2017 a účastnilo se jej více než 300 studentů ze 40 evropských zemí; jednalo se tak o největší konferenci svého druhu v Evropě. European Youth Parliament (EYP) představuje studentskou celoevropskou síť mimoškolní vzdělávací organizace, která již po 30 let umožňuje studentům osobnostní rozvoj.

 

 

Účastníci měli možnost prožít bohatý program, který měl za cíl především rozvíjet jejich komunikační a jazykové dovednosti, schopnost argumentace, práci v týmu a kritické myšlení. Oficiálním jazykem konference byla angličtina, ve které studenti po celou dobu jednali, a i mimo program komunikovali s ostatními účastníky. Diskutovaná témata byla spojena s mottem zasedání „Seeking the heart of Europe“ („Hledáme srdce Evropy“), které reflektovalo především význam aktivního občanství v každodenním životě, důležitost spolupráce k dosažení společných cílů a objevování kultury či památek střední Evropy.

Hlavní náplní programu byla práce v tzv. komisích, ve kterých studenti diskutovali nad aktuálními problémy evropského či globálního charakteru, hledali možná východiska a společně vytvořili rezoluce – dokumenty shrnující daný problém a návrh řešení. „Na jednu stranu je práce v komisích skvělou příležitostí vzájemně se poznat a spřátelit s ostatními, avšak je i šancí prohloubit své znalosti daného tématu,“ řekla Natalia Drozd, mezinárodní organizátorka zasedání z Ukrajiny. Jednotlivé rezoluce pak prezentovali před všemi účastníky na Valném shromáždění. Ty, které úspěšně prošly hlasováním, budou následně předány k reflexi osobám s rozhodovací pravomocí, kupř. vládě České republiky, europoslancům a eurokomisařům. „Takováto možnost nám přináší důležitou lekci o tom, jak být více tolerantní, chápající, rozumní a zároveň lépe uspořádaní – to vše díky práci v týmu, aktivní diskusi a sdílení znalostí,“ dodala Natalia.

Nad akcí převzali záštitu členka Evropské komise Věra Jourová, předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka a primátor města Brna Petr Vokřál.

Celé znění tiskové zprávy naleznete pod odkazem níže.

Friedrich-Ebert-Stiftung podpořilo Valné shromáždění, které se konalo ve dnech 28.a 29.8. 2017.