Advokační a komunikační workshop

Dne 26. dubna 2018 se uskutečnil společný workshop pražského zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung a Konsorcia, hlavní nevládní organizace zastřešující téma migrace.

Účastníci workshopu diskutovali na téma, jakým způsobem lze téma migrace v České republice veřejnosti zprostředkovat. Za moderace mediálního poradce Jendy Žáčka byly nejprve definovány cílové skupiny, které by v této souvislosti měly být osloveny. Následně se workshop zaměřil na konkrétní možné cesty a prostředky, prostřednictvím kterých by bylo možné s těmito cílovými skupinami navázat kontakt. Na závěr workshopu se účastníci věnovali praktickým cvičením, díky nimž byly dané teoreticky analyzované otázky ověřeny i v praxi.