Aktuální genderové otázky pracovního trhu

16. května jsme se podíleli na uspořádaní školení pro Výbor pro rovné příležitosti žen a mužů Českomoravské konfederace odborových svazů. Na programu byla aktuální témata trhu práce s genderovým rozměrem, proběhlo také síťování s aktéry, kteří se v této oblasti pohybují.