Bauhaus

Slavná německá škola pro design a architekturu Bauhaus letos slaví sto let od svého založení. Tomuto jubileu jsme věnovali v průběhu podzimu dvě akce.

Pražská debata, která se uskutečnila 25. 9. 2019, se věnovala odkazu Bauhausu v otázce kvalitního a dostupného bydlení. Úvodní příspěvek pronesl profesor Max Welch Guerra, urbanista a politolog z Bauhaus-Universität ve Výmaru. V debatě vystoupili environmentalista Jan Blažek, kunsthistorici Milan Kreuzzieger a Eva Novotná a architekt Pavel Prouza.

Brněnská diskuze k obecnějším společensko-politickým otázkám spjatým s Bauhausem se konala 7. 11. 2019 v Brně. Zúčastnili se jí výtvarník a pedagog Pavel Karous, sociolog Ondřej Lánský, politoložka a vědecká pracovnice FES Kateřina Smejkalová a historička architektury a kurátorka Šárka Svobodová.