Brexit: Výzvy pro Evropskou unii a pro Spojené království

Dne 9.2. jsme společně s Fakultou sociálních věd UK uspořádali mezinárodní konferenci na téma “Brexit: Výzvy pro Evropskou unii a pro Spojené království".

 

Hlavní projev na konferenci přednesla Jan Thompson, britská velvyslankyně v ČR, která nastínila britské požadavky při vyjednávání o Brexitu. Hlavním bodem, který zdůraznila, byla snaha Spojeného království vyjednat po svém odchodu s EU velmi úzké vztahy. Druhý hlavní projev přednesl Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti, jenž zdůraznil, že by se EU měla soustředit na pozitivní narativ o EU jako nosném a smysluplném projektu.

 

V rámci první panelové diskuze s názvem „Velká Británie po Brexitu“ se G. Edwards dotkl příležitostí a možností, jež může Brexit Spojenému království přinést, včetně vytvářeních nových vztahů se zeměmi, jako je Čína, či volné ruky ve zvláštním vztahu k USA. S. Usherwood přiblížil vnímání evropské integrace občany a občankami ve Velké Británii a dotkl se role elit během kampaně před referendem, jež podle jeho názoru selhaly. J. Gallagher následně nastínil skotskou otázku v kontextu referenda.

 

Druhý panel se věnoval otázce moci a koalicí v EU po Brexitu. V této části se konference zaobírala vlivem výsledku britského referenda jak na německé, francouzské a italské scéně, tak rolí těchto zemí v EU. Předmětem diskuze byla například role německo-francouzského tandemu, prohlubování evropské integrace či proměna vnímání EU v Itálii.

 

V rámci třetí diskuze s názvem „Dohoda s Británií a její dopad na politiky EU“ se panelisté shodli na komplikovanosti právního procesu, který s sebou Brexit přinese.

 

Konferenci zakončila panelová diskuze s političkami a politiky o reformním potenciálu EU. Všichni diskutující se shodli, že se Evropská unie potřebuje více zaměřit na politické a občanské vzdělávání, jež by do budoucna mělo napomoci zabránit podobným situacím, jako bylo referendum o Brexitu. Odlišné názory bylo možné vysledovat v otázkách federalizace EU.