Budoucnost automobilového průmyslu. Výzvy pro zaměstnanost v České republice

Automobilový průmysl prochází po celém světě řadou významných změn v důsledku globálních megatrendů, jakými jsou urbanizace a klimatické, demografické, technologické a geopolitické změny. Analýza ekonoma Michala Pícla „Budoucnost automobilového průmyslu. Výzvy pro zaměstnanost v České republice“ tyto trendy blíže představuje a zabývá se jejich dopady pro český automobilový průmysl, který pro české hospodářství sehrává významnou roli – jak z hlediska svého ekonomického výkonu, tak z pohledu jeho významu pro zaměstnanost. Publikace také formuluje doporučení tak, aby se zmíněné změny práce nedotkly negativně. Upozorňuje však na to, že většina odvětví se v současnosti nachází v zahraničním vlastnictví a soustředí se více na výrobu dílů než finální produkci automobilů. Zaujímá tím spíše nevýhodnou roli v nadnárodních hodnotových řetězcích, která omezuje možnost přímého politického utváření dění v sektoru.