Černínské bezpečnostní fórum

Ve dnech 29.11.-30.11. se konalo na Ministerstvu zahraničních věcí ČR Černínské bezpečnostní fórum s podtitulem: Moving Sands in Global Politics and European Security: Resilience and Beyond.

První panel se zaměřil na koncepci odolnosti a rozptýlení moci ve světové politice, včetně šíření zavedených i nových technologií, jako např. umělé inteligence. Dále byla diskutována bezpečnostní a zahraniční politika EU, její cíle a výzvy v měnícím se světě s novými bezpečnostními potřebami. První den konference byl ukončen prezentací „The Hybrid Centre of Excellence in Helsink“ a diskutovalo se o hybridních hrozbách.

Tématem druhého dne byl dopad ruské vojenské přítomnosti na hranicích pobaltských států, a zda opatření NATO jak proti konvenčním, tak i nekonvenčním ozbrojeným silám, jakou je informační válka nebo různé kybernetické útoky, jsou dostatečná.