Dialog – Důvěra – Bezpečnost: Podmínky a podněty pro moderní demokratickou politiku

Dne 9. října vydala Frakce SPD ve Spolkovém sněmu novou zprávu o současných a budoucích vztazích s Ruskem „Dialog – Důvěra – Bezpečnost: Podmínky a podněty pro moderní demokratickou politiku“.

Závěry dokumentu jsou následující:

• Evropská unie by měla být základem pro mírové uspořádání.

• Aby bylo možné se přiblížit k cíli evropského mírového uspořádání, je zapotřebí posilovat vzájemnou důvěru a následovat tzv. politiku malých krůčků (Politik der kleinen Schritte).

• Naším cílem by měla být evropská politika vůči Rusku, v jejímž rámci by Rusko a státy Východního partnerství vedly společný dialog.

• Je zapotřebí nalézt nové možnosti regionální spolupráce, například mezi Euroasijským hospodářským svazem (EAHU) a NATO, a zároveň posílit její stávající formáty v rámci OBSE.

• Je nutné dále rozvíjet vzájemný dialog v rámci občanské společnosti.