Digitální kapitalismus - všechna moc korporacím?

V naší rubrice v prosincových odborářských Sondách se dočtete o velké listopadové konferenci naší berlínské centrály "Digitální kapitalismus: Všechnu moc koncernům?", a to od právničky Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárky Homfray, která byla součástí malé české delegace, která se na konferenci vydala.