Dopady brexitu na českou politiku vůči Evropské unii

  • Brexit představuje pro Českou republiku jedinečnou příležitost k hlubší reflexi dalšího směřování evropské integrace. Umožňuje jí nastavit priority, které odpovídají českým zájmům a změnám, jimiž v důsledku britského odchodu Evropská unie prochází. Zároveň vytváří tlak na to, aby Česko svoje zájmy jasně definovalo a prosazovalo, protože s Británií odchází důležitý vyvažující aktér.
  • Profilování Česka jako důležitého středoevropského spojence Německa, a současně liberálního člena Visegrádské skupiny, může urychlit jeho posun k integračnímu jádru a celkově posílit pozici uvnitř EU. Nezbytnou podmínkou je ujasnění postoje vůči členství v eurozóně, se kterým jsou tyto faktory neoddělitelně spojeny.
  • Česká politika trpí prohlubujícím se deficitem mezi evropskými zájmy a postojem občanů k EU. Dopady brexitu tento trend dále zvýrazňují a poukazují na (zatím) hypotetickou variantu českého vystoupení z EU. Ta indikuje potřebu mnohem hlubší a intenzivnější komunikace o evropské politice