Duisburg, Německo. Město Romů.

Během posledních sedmi let se do Duisburgu přistěhovalo mnoho občanů z Bulharska a Rumunska, přičemž nejvíce se jich usadilo v duisburské městské části Marxloh. Zpravidla se v této souvislosti jedná o členy romské menšiny. Město Duisburg spolu s Marxlohem tak aktuálně stojí před mnoha úkoly, co se týče jejich integrace. V této části Německa se nyní objevují problémy, které jsou mnoha městům v České republice již známy. Z tohoto důvodu byl zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung do Prahy pozván odborník, Thomas Mielke, z organizace „Kulatý stůl pro Marxloh.“

Mielke o situaci v Duisburgu v kontextu českých zkušeností diskutoval u kulatého stolu, který byl uspořádán ve spolupráci s organizací Romea. Debata ukázala, že velké množství problémů obě země sdílejí a že jsou ještě zhoršovány zejména „obchodem s chudobou“. Město Duisburg nyní s obtížemi hledá v rámci integrační politiky nějakou „střední cestu“, která by byla kompromisem mezi příliš přísnými či sociálně příliš vstřícnými opatřeními. Vzhledem ke značné dynamičnosti tohoto tématu je tak nutné i nadále vést česko-německý dialog o vzájemných zkušenostech.