Důstojná mzda

Více než tři roky jsme podporovali projekt "Důstojná mzda". Cílem expertní pracovní skupiny, která se v jeho rámci scházela, bylo snažit se vypočítat a přinést argumenty pro výši mzdy, která by pracujícím lidem u nás umožnila žít na úrovni určitého základního důstojného standardu. Perspektiva toho, zda se ze mzdy dá vyžít, je často v debatách méně důležitá než otázka, co jsou firmy za práci ochotny a schopny platit.