IN OR OUT? The politics of Euro accession for Eastern European member states

Stabilizace eurozóny je jednou z velkých výzev, kterým Evropa musí aktuálně čelit. V některých zemích EU je euro stále považováno za klíčový integrační faktor pro Evropskou unii, v jiných jako nedokončený projekt. Tam je euro považováno svou vnitřní obchodní a finanční nerovnováhou za spouštěč mezinárodních konfliktů o přerozdělování a politického napětí, které lze jen stěží nebo téměř nemožné vyřešit v rámci národních politik. Zatímco se široce diskutuje o různých modelech reformy měnové unie, skutečnost, že k Unii se připojí šest dalších zemí, se v debatě sotva zmiňuje.

Publikace "In or out? The politics of Euro accession for Eastern European member states" shrnuje výsledky regionálního projektu FES BEYOND MAASTRICHT. O současné situaci v eurozóně a možném přístupu šesti nečlenských, východoevropských zemí do eurozóny se diskutovalo z různých perspektiv na workshopech a debatách a bylo vypracováno šest srovnávacích studií.