Klimatická politika - workshop

Jak nejlépe komunikovat a získat podporu veřejnosti pro ekologická opatření – to bylo tématem online-workshopu, který jsme 9. prosince 2020 zorganizovali ve spolupráci se zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung v Bratislavě.

Po přednášce Philipa Tacera z Düsseldorfu o opatřeních udržitelné dopravy v tomto německém městě a po krátkých vstupech pojednávajících o zásadách správné klimatické komunikace a prezentujících argumentační manuál „Chránit klima. Sociálně spravedlivě“ pracovalo 15 účastníků a účastnic workshopu na úkolu, jak získat v modelovém městě podporu veřejnosti pro upřednostnění neautomobilové, ekologicky udržitelné dopravy. Průběh online-workshopu jsme se rozhodli zachytit i formou „graphic recording“.

Graphic Recordings: #visualcoachcz