Konvergence v EU

FES společně s Masarykovou demokratickou akademií a Nadací pro evropská progresivní Studia (Foundation for European Progressive Studies, FEPS) pořádá veřejnou diskusi Konvergence v EU.

Sbližování kvality života v Evropské unii je zatím spíše jen abstraktní cíl, jehož naplnění se pořád odkládá do nějaké blíže neznámé budoucnosti. Nejde o skutečnou a silnou snahu přibližovat společnosti a ekonomiky. Tím neodmítáme hmatatelné úspěchy dosažené po "jižním" a "východním" rozšíření. Hospodářská a měnová unie, stejně jako rozpočet EU, vyžadují ambiciózní institucionální změny, které povedou ke zvýšení konvergence, např. silný "sociální rozměr" a perspektivní průmyslová transformace. Hledání nových zdrojů pro konvergenci a dobře zaměřené investice je pro úspěch nepostradatelné.

Diskutovat budou:

- László Andor, vedoucí katedry ekonomické politiky na Korvínově univerzitě v Budapešti a bývalý eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění

- Viktória Nagy, prezidentka mládežnické sekce Evropské odborové konfederace (ETUC)

- Uwe Optenhögel, viceprezident Nadace pro evropská progresivní studia (FEPS)

- Conny Reuter, generální tajemník Solidar

- Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS

 

Debata se bude konat ve čtvrtek 14. února 2019 od 16:00 hod. v učebně Václava Havla na Univerzitě Palackého, Křížkovského 511/8, Olomouc.