Korupce: fenomén korupce, její prevence, regulace a represe

Za jednu z priorit své práce považuje české zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung vzdělávání mladých lidí, popř. další navazující vzdělávání, v rámci relevantních aktuálních politických témat. Tématem, kterému sociální demokracie přikládá signifikantní význam, je kontrola a represe korupce v České republice.

 

České zastoupení uspořádalo Friedrich-Ebert-Stiftung spolu s organizací Transparency International v termínu od 4. do 6. listopadu už 6. ročník víkendového blokového semináře s názvem „Korupce: fenomén korupce, její prevence, regulace a represe“, v jehož rámci se studenti a studentky práv školili o boji s korupcí v tuzemsku. Těžištěm letošního semináře byly kapacity možné kontroly korupce z pohledu českých občanů a občanek. Díky dobrému didaktickému a pedagogickému vedení za tři dny studentky a studenti práv získali základní vědomosti o tomto fenoménu a dozvěděli se také o metodách v rámci boje s korupcí. Seminář byl metodicky koncipován tak, aby se studenti aktivně zapojili do diskuzí a práce ve skupinách nebo si zkusili vyřešit případovou studii.