Lidová škola migrace: Političtí uprchlíci

V rámci dalšího diskuzního večera Lidové školy migrace, kterou uspořádala Friedrich-Ebert-Stiftung a Multikulturní centrum v Praze v salónu restaurace Kabul, hovořil dne 6. června Martin Balcar z českého zastoupení Amnesty International o současném stavu politického pronásledování. Upozornil přitom na mnohé země, ve kterých k takovému pronásledování dochází bez toho, aby se o tom světová veřejnost dozvěděla. Martin Balcar proto vyzval k tomu, aby se široká veřejnost v Evropě o tento problém s pronásledovanými více zajímala.