Lidová škola migrace

Dne 14. 9. bylo večerním programem zahájeno druhé pololetí cyklu Lidové školy migrace, kterou společně pořádá Friedrich-Ebert-Stiftung a Multikulturní centrum Praha, tentokrát k tématu „Uprchlíci a Německo: rok poté“. Debaty se zúčastnili hosté z Německa Dietmar Schultke, sociální pracovník Německého červeného kříže v Braniborsku, a Patrick Irmer, spolupracovník Saské rady pro uprchlíky. Schultke poukázal na mnohé menší úspěchy na příkladu konkrétní práce s uprchlíky ve své malé domovské obci. Irmer zase upozornil na stále se zhoršující právní stav, kdy jsou práva lidí na útěku v mnoha ohledech od podzimu roku 2015 omezována. Mnohé otázky z řad publika se týkaly právě konkrétní praxe práce s uprchlíky a názorů veřejnosti na uprchlíky v Německu.