Marshallův plán pro Ústecký kraj

Jak je možné pomoci v českých regionech, které se potýkají se sociálními a hospodářskými problémy? Právě k tomuto tématu uspořádalo pražské zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v Ústí nad Labem ve spolupráci s platformou Idealisté.cz expertní workshop s názvem „Marshallův plán pro Ústecký kraj.“ Diskuzní večer o problémech tohoto regionu byl úvodem celé řady podobných workshopů, které se budou dále zabývat tématem vnitřní soudržnosti české společnosti.