Migrace a integrace

Díky pozvání Friedrich-Ebert-Stiftung navštívil Ilko Keßler, vedoucí oddělení pro migraci a integraci při Dělnické charitě Sasko, dne 10. října Konsorcium, zastřešující instituci pro práci s migranty, která v České republice koordinuje práci neziskových organizací v tomto oboru. Zastřešující organizaci při setkání zastupovaly Masha Volynsky a Andrea Krchová. Keßler hovořil se zástupkyněmi Konsorcia o aktuálním vývoji migrační politiky jak v České republice, tak v Německu. Dále se v rozhovoru zabývali konkrétními aktivitami obou organizací, přičemž diskutovali i o nutnosti interkulturní otevřenosti.