Moderní město

Ve středu 26. září se konala konference ke koncepcím pražské komunální politiky. Diskutovalo se například o dopravní či bytové politice, se zaměřením zejména na městské strategie vedoucí ke snížení nájmů a zajištění nových bytových prostor.

Pozváni byli Martin Klamt, Henrik Fischer a Hendrik Stalman-Fischer, kteří se politikou městského rozvoje zabývají v Mnichově, Lipsku a Drážďanech. Hosté na základě svých zkušeností z těchto měst představili různé problémy a strategie vedoucí k jejich řešení. Na jejich příspěvky navazovala velice podnětná diskuze.

Událost uspořádala Friedrich-Ebert-Stiftung společně s Masarykovou demokratickou akademií, které spolu s přednášejícími děkujeme za spolupráci.