Musíme posílit sociální soudržnost

Naše rubrika se v dubnovém vydání odborářských Sond zabývá sociálními důvody aktuálních politických posunů. Spolupracovnice pražské kanceláře FES Luisa Maschlanka píše mimo jiné o zjištění studie think-tanku německých odborů, že pravicově-populistickou AfD v Německu volí nadprůměrně často lidé ze všech příjmových skupin, kteří mají strach ze sociálního propadu a zažívají ztrátu kontroly nad svým životem. Jako řešení, o které musí usilovat jak politika, tak odbory, se tak jeví lepší materiální zajištění a zapojení lidí. Opatření vycházející primárně z identitních a kulturních kořenů politických změn jsou naproti tomu kvůli špatné diagnóze nutně chybná.

Vyjádřené názory jsou názory autora/ů a nemusí nezbytně vyjadřovat stanovisko Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. - zastoupení v České republice.