Nejdřív nás tu nechtěli

V rámci tematické řady Lidová škola migrace, kterou Friedrich-Ebert-Stiftung pořádá ve spolupráci s Multikulturním centrem v Praze, představili bratři Masoud a Mojtaba Sadinamovi dne 9. října 2018 svoji knihu „Nechtění.“

V této knize, která u veřejnosti vzbudila značnou pozornost, bratři vypráví postupně o příběhu své rodiny, o svém útěku z Íránu v roce 1994 a o příchodu do Německa, který trval kvůli zdlouhavému azylovému řízení celkově více než devět let. Jejich integrace však byla nakonec úspěšná, a to zejména díky vzájemné rodinné podpoře. Nejdůležitějším aspektem jejich zdařilé integrace bylo to, že si bratři zvládli osvojit německý jazyk. Právě na tento aspekt v rámci diskuze navázal Ilko Keßler ze zemského svazu Dělnické charity Sasko. Charita v této souvislosti pracuje až s 500 pracovníky, kteří se zabývají výukou německého jazyka. Jazyková kompetence je podle Keßlera dokonce klíčovým předpokladem pro úspěšnou integraci jak v pracovním životě, tak ve vzdělávacím systému i v rámci celé společnosti.