Německá sociální demokracie za prvorepublikového Československa

Ve spolupráci se Sudetoněmeckou kanceláří v Praze uspořádalo pražské zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung odpolední přednášku na téma „Německá sociální demokracie za prvorepublikového Československa“. Přednášejícím byl Dr. Helmut Eikam, předseda Seliger-Gemeinde, která se snaží zachovávat dědictví sudetoněmecké sociální demokracie. Hlavnímu referentovi Dr. Eikamovi se bez problému podařilo svým exkurzem do minulosti zaujmout posluchače, kteří přišli do přednáškového sálu Domu národnostních menšin v Praze. Tato přednáška byla doplněna příspěvky Petera Bartoně, ředitele Sudetoněmecké kanceláře v Praze a Anne Seyfferth, ředitelky zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze. Po přednášce byl vyhrazen čas na zodpovězení otázek z publika. Celá akce byla následně zakončena neformální společnou diskuzí u připraveného pohoštění.