Německé odbory předkládají analýzy o rozdělení bohatství

Naše rubrika přibližuje v listopadových Sondách výsledky dvou důležitých německých studií - analýzy německé odborové centrály DGB k rozdělení bohatství v Německu a průzkumu odborového think-tanku Hans-Böckler-Stiftung k rozšíření prekérních pracovních a životních podmínek. Jejich výsledky ukazují, že i jako celek zdánlivě prosperující německá hospodářství vykazuje mnoho sociálně nespravedlivých oblastí i poměrně vysokou míru prekarity, a jsou tak inspirací k tomu i u nás posuzovat životní situaci zaměstnanců na základě dalších ukazatelů než jen nejobecnější míry nezaměstnanosti či hospodářského růstu.