No Hate. More Speech. More Law?

Tento titul nesla diskuze, kterou dne 1. října 2018 uspořádalo pražské zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy.

Debata měla volně navazovat na obdobnou událost z roku 2017. Pozvání do Prahy opět přijal náměstek spolkového ministra spravedlnosti a ochrany spotřebitele Christian Lange MdB, který publiku představil výsledky německého zákona ke zlepšení prosazování práva v sociálních sítích, tzv. Netzwerkdurchsetzungsgesetz, který před rokem vstoupil v účinnost. Z české strany byl k diskuzi o možnostech právní regulace sociálních sítí a omezení nenávistných zpráv pozván Pavel Rychteský, předseda Ústavního soudu České republiky. Na komentáře obou hostů navazovala živá a z části i kontroverzní debata s publikem.