No hate. More Speech.

Co dělat proti projevům nenávisti na sociálních sítích?

Na mnohých internetových fórech se objevují otevřené nenávistné projevy. Jsou namířeny jak proti jednotlivým osobám, tak proti určitým skupinám a mají za cíl je znevážit a očernit. Nezřídka je jim také vyhrožováno násilím. Kde leží příčiny tohoto relativně nového fenoménu na síti? Jaké společenskopolitické následky mohou tyto nenávistné projevy mít? Jak se dá vůči tomuto chováním bránit právními prostředky?