Panelová diskuze: Česká republika a Eurozóna

Ve čtvrtek 21. března 2019 proběhla v prostorách Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně panelová diskuze, zabývající se otázkou, zda by měla Česká republika vstoupit do eurozóny a přijmout za svou měnu euro.

V úvodní části představil Vladan Hodulák, vědecký pracovník Katedry mezinárodní vztahů a evropský studií FSS MU, svoji studii na téma „Česká republika a Euro“, jež je součástí regionálního projektu, pořádaného Zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung v Bulharsku v roce 2018 pod názvem: „BEYOND MAASTRICHT: The Development of the Eurozone“.

Debaty se zúčastnili americký profesor ekonomie L. Randall Wray, jeden z hlavních tvůrců tzv. Modern monetary theory (MMT) a Lubor Lacina profesor ekonomie na Mandelově univerzitě v Brně.