Platformová práce a možnosti její regulace

16. listopadu jsme uspořádali expertní kulatý stůl k platformové práci a možnostem její regulace. Vystoupil na ní Michael Fischer, ředitel odboru tvorby politik a plánování v druhém největším německém odborovém svazu ver.di, sdružující pracující ve službách, a Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).