Podpora regionů, posílení demokracie

18. prosince byl na návštěvě Prahy Patrick Dahlemann, náměstek zemské vlády Meklenburska – Předního Pomořanska pro Přední Pomořansko (SPD), které platí za strukturálně znevýhodněný region. S českými experty a expertkami z neziskových organizací, státní zprávy a médií debatoval spolu s ředitelem STEMu Martinem Buchtíkem a Magdalenou Opletalovou z Agentury pro sociální začleňování o problémech periferií a jakými strategiemi se s nimi potýkat, to vše v kontextu bilancování 30 let od změny režimu v České republice a východním Německu.