Pracovní podmínky v supermarketech

„Nekecáme, makáme“ - tak znělo moto diskuzního večera v rámci Lidové školy migrace, který Friedrich-Ebert-Stiftung spolupořádalo s Multikulturním centrem v Praze.

Tématem debaty byly neuspokojivé pracovní podmínky v českých supermarketech, kterým musí čelit zejména zahraniční zaměstnanci a zaměstnankyně. Naše pozvání přijali Radim Hejduk, Yuliya Moskvina a Michal Trčka.