Prague Social Europe Conference 2019: Sociální soudržnost v době digitalizace

Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR, Masarykova demokratická akademie a Nadace pro evropská progresivní studia (FEPS) pořádají společně třetí ročník mezinárodní konference Prague Social Europe Conference, která je prostorem pro diskuzi o možných cestách k posílení evropské integrace v sociální oblasti. Tento rok se konference bude konat 28.2. – 1.3.2019 v Černínském paláci (Loretánské nám. 5, Praha).

Letošní ročník s podtitulem Sociální soudržnost v době digitalizace se zaměří na kroky nezbytné k hladkému zvládnutí probíhajícího procesu digitalizace v programové i praktické rovině. Digitalizace zásadně proměňuje trh práce a vyžaduje modernizaci vzdělávacích a sociálních systémů. Implementace Evropského pilíře sociálních práv vyžaduje ucelený přístup, který sjednotí národní a evropské legislativy a přinese sociální práva a ochranu lidem v atypických a nových formách zaměstnání. Předmětem debaty bude také zajištění finančních zdrojů Evropské unie a národních států, které umožní prosazení účinné sociální politiky v celé Evropě.

Konference je po předchozí registraci volně přístupná.