Prague Social Europe Conference 2019: Sociální soudržnost v době digitalizace

V Černínském paláci se konal od 28.2 do 1.3.2019 třetí ročník Pražské konference o sociální Evropě. Letošní ročník s podtitulem "Sociální soudržnost v době digitalizace" se zaměřil na kroky nezbytné k hladkému zvládnutí probíhajícího procesu digitalizace v programové i praktické rovině. Digitalizace zásadně proměňuje trh práce a vyžaduje modernizaci vzdělávacích a sociálních systémů. Implementace Evropského pilíře sociálních práv vyžaduje ucelený přístup, který sjednotí národní a evropské legislativy a přinese sociální práva a ochranu lidem v atypických a nových formách zaměstnání. Předmětem debaty bylo také zajištění finančních zdrojů Evropské unie a národních států, které umožní prosazení účinné sociální politiky v celé Evropě.

"Sociální otázka se vrátí a je na nás, abychom našli odpovědi dříve, než se nezájem o sociální otázku obrátí do politické radikalizace vpravo nebo vlevo," řekl během úvodního vystoupení předseda MDA, Lubomír Zaorálek

"Odbory mají nástroj - sociální dialog a kolektivní vyjednávání. To předpokládá silné odbory v členských státech. A my usilujeme o orgány pro pracovní právo apod. na evropské úrovni, abychom dokázali vymáhat platná pravidla na celoevropské úrovni," Liina Carr, tajemnice evropské konfederace ETUC

"Veřejná debata dnes běží na platformách, které spravují firmy a spravují je ve prospěch svého zisku, ne ve prospěch veřejné debaty. Potřebujeme vytvořit veřejnou diskusní platformu, která se bude řídit požadavky demokratické veřejné a politické debaty," Uwe Optenhögel, viceprezident, FEPS

Prague Social Europe Conference 2019

László Andor

Liina Carr

Sacha Garben

Danuše Nerudová

Uwe Optenhögel