Příčiny, důsledky a možná vyústění současné krize Evropské unie

Mezinárodní kolokvium