Proč lidé migrují?

Dne 31. 10. 2018 jsme v rámci tematické řady Lidová škola migrace, kterou Friedrich-Ebert-Stiftung spolupořádá s Multikulturním centrem Praha, diskutovali o důvodech, které mnohé lidi nutí k tomu, aby opustili svoji vlast. V rámci debaty došlo na opravdu širokou škálu témat, od problémů chudoby a klimatických změn až po válečné konflikty. Svými odbornými poznatky do diskuze přispěli Tomáš Tožička (Educon), Hana Svačinková (Nesehnutí) a Anna Kárníková (Centrum pro dopravu a energetiku).