Proč němečtí odboráři volí krajní pravici a jak tomu zabránit?

Zářijové vydání naší rubriky v odborářském měsíčníku Sondy informuje o novém sociologické studii podpory pro nacionalistické autoritářství v německých odborech: "Autoři výzkumu varují před tendencí chápat příklon lidí k nové pravici jako projev „falešného vědomí“, pouze jako výsledek ideologické masáže nebo nedostatečné schopnosti odolávat falešným zprávám. Jejich politické postoje mají částečně „racionální jádro“, které se opírá o jejich každodenní zkušenost. Sociální situace zde hraje zásadní roli."