Regionální automobilový workshop: Digitalizace a globalizace – Budoucnost pracujících v automobilovém průmyslu v zemích Visegrádu a Rumunska

Ve dnech 13. - 14. května 2019 se v Praze konal regionální workshop za účasti zástupkyň a zástupců z odborů, výzkumu a politiky ze zemí Visegrádu a Rumunska. Cílem regionálního projektu, který iniciovalo zastoupení FES v Praze v roce 2018, bylo analyzovat dopady různých transformačních dynamik na automobilový sektor, jako například digitalizace, změny klimatu a budoucí formy mobility. Jak v zemích Visegrádu, tak i v Rumunsku je automobilový průmysl důležitým motorem ekonomiky a průmyslovým odvětvím s nejvyšším počtem zaměstnanců.

Na počátku projektu byly vypracovány studie v jednotlivých zemích (České republice, Slovensku, Rumunsku a Maďarsku) s cílem zmapovat hospodářské postavení automobilového sektoru v daném kontextu, analyzovat možné dopady různých hnacích sil transformace a doporučení pro další činnost.

Výsledky těchto čtyř studií v rámci workshopu prezentoval výzkumník Jan Drahokoupil z Evropského odborového institutu (European Trade Union Institute, ETUI) a poté následovala diskuse s autorkou a autory studií. Petr Pavlínek, profesor ekonomické geografie na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Nebraska, představil ekonomickou pozici zemí v závislosti na zahraničních investicích, kapitálu a konsekvence přechodu na elektromotory. I když e-mobilita bude pravděpodobně v zemích střední a východní Evropy prosazována pomaleji než v západní Evropě a spalovací motory budou vyráběny také ještě déle, bude tato transformace ve střednědobém až dlouhodobém horizontu ovlivňovat i tento region.

Druhý den workshopu představil Christian Brunkhorst, zmocněnec IG Metall Frankfurt pro odvětví automobilového průmyslu a dodavatelských firem, tzv. "Mapu transformace", která společně se zaměstnanci analyzuje a identifikuje dopady transformace na firemní úrovni. Poté zúčastnění diskutovali s Thomasem Waschkem, odborníkem na mobilitu z Německa, o prostoru pro činnost a potřeby odborů. Diskutována byla také evropská dimenze, jako například implementace Evropského pilíře sociálních práv.