Rozvoj prezentačních a argumentačních technik

V pondělí 10. září jsme ve spolupráci s iniciativou Fórum 50 % a s Českomoravskou konfederací odborových svazů uspořádali workshop pro mladé odborářky.

Toto setkání se mimo jiné zaměřilo na rozvoj prezentačních a argumentačních technik. Následně měly mladé odborářky možnost se setkat i s předsedkyněmi různých odborových svazů, aby se s nimi podělily o své zkušenosti.

Za spolupráci při organizaci workshopu děkujeme Markétě Mottlové a Veronice Šprincové. Za inspirativní setkání a otevřenou debatu bychom dále rádi poděkovali Renátě Burianové (OSPO), Dagmar Žitníkové (OSZSP), Radce Sokolové (ČMKOS) a Jaroslavě Nestěrové (OS DLV).