SPD a nacistická historie Německa 1945-1990

Dne 12. června 2017 představila historička Kristina Meyer působící v Jeně svoji knihu s názvem „Die SPD und die NS-Vergangenheit 1945-1990“. Tato kniha, která vyšla v roce 2015, se zabývá otázkou, jak se SPD po roce 1945 vyrovnala s nacistickou historií Německa včetně toho, jaké kompromisy byla ochotna podstoupit a jak to stranu jako celek ovlivnilo. V následující debatě, kterou uspořádala Friedrich-Ebert-Stiftung a Masarykova demokratická akademie, se hovořilo zejména o možném porovnání tématu knihy a zpracování komunistické historie v České republice.