Still divided but more open

Kolegové z našeho budapeštského regionálního projektu k migraci a integraci nechali zpracovat pokračování podnětné studie Looking behind the culture of fear, jejímž cílem je snažit se identifikovat důvody pro velmi rozdílné postoje k migraci napříč Evropou. Jeden z jejich klíčových poznatků: "Anti-migrant attitudes are strongest and are likely to increase further in countries where migrants are hardly present, where people don’t have personal experiences with immigrants but where they lack the feeling of safety and control."