Studijní cesta do Bruselu pro novináře - výběrové řízení

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM vypisuje ve spolupráci se zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice výběrové řízení pro studijní cestu novinářů do Bruselu.

V případě zájmu nám zašlete svůj profesní životopis a stručnou odpověď na otázku „Jakým způsobem využijete vědomosti a kontakty získané během studijní cesty?“ do 31. května na adresu vhavelka@europeum.org.