Tematická procházka Prahou s aktivními odboráři a odborářkami ze Severního Porýní-Vestfálska

Během osvěžujícího letního deště jsme provázeli Prahou skupinu aktivních odborářek a odborářů ze Severního Porýní-Vestfálska. Procházka byla tematicky zaměřená na historické, politické a společenské otázky. Následná diskuze byla věnována například roli České republiky v Evropské unii, těžké sociální situaci v některých českých regionech nebo problematice migrace.