Welcome App Germany

Dne 26. listopadu 2018 představila Peggy Reuter-Heinrich z drážďanské organizace IT hilft gGmbH novou aplikaci „Welcome App Germany“, a to sice v rámci diskuzní řady Lidová škola migrace, kterou Friedrich-Ebert-Stiftung spolupořádá s Multikulturním centrum v Praze.

Inspirací pro vznik této aplikace byla rozsáhlá uprchlická vlna z roku 2015. Od té doby přispěla významným způsobem k lepšímu zvládání různých problémů lidí přicházejících do Německa. Reuter-Heinrich ale také vysvětlila, že je zapotřebí aplikaci neustále dále rozvíjet. Další práce na aplikaci avšak neztěžují technické aspekty, ale spíše její konkrétnější zaměření a především ohlasy veřejnosti.