Za politickou radikalizací je strach ze sociálního propadu

Naše rubrika v květnových odborářských Sondách představuje několik aktuálních německých průzkumů a analýz k otázce, odkud se bere politická radikalizace obyvatelstva. Všechny závěry ukazují jasným směrem: "Zdá se, že byly nejen významně přeceněny pozitivní celospolečenské efekty neoliberální politiky, ale že se především brutálně podcenily ty negativní psychologické efekty, které mají své podobně neblahé celospolečenské důsledky. Nedomyslelo se, že predátorská soutěživost, všudypřítomná materiální a tím i sociální nejistota, privatizace a ziskovost jako primární hledisko jaksi nejsou kompatibilní se stabilní, soudržnou, sebevědomou otevřenou společností, protože vytváří vystrašené, vyčerpané, rezignované a agresivní lidi. A ti takovou komunitu můžou těžko utvořit."

Vyjádřené názory jsou názory autora/ů a nemusí nezbytně vyjadřovat stanovisko Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. - zastoupení v České republice.