Za svobodu, spravedlnost a solidaritu

V roce 2018 oslavila Česká strana sociálně demokratická 140. výročí svého založení. Při této příležitosti jsme v listopadu spolu s Masarykovou demokratickou akademií uspořádali v Praze slavnostní konferenci. Pozvaní řečníci se nezabývali pouze klíčovými historickými aspekty tohoto výročí, ale snažili se pojmenovat i hlavní výzvy sociální demokracie pro budoucnost. K oběma tématům na konferenci vystoupili renomovaní odborníci a odbornice z České republiky i ze zahraničí.