Za svobodu – Z dějin sociální demokracie ve střední Evropě

Pro současný česko-německý dialog je velice důležité vypořádání se se vzájemnou minulostí. Se zřetelem na tuto skutečnost uspořádalo české zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung spolu s Ústavem českých dějin Univerzity Karlovy v termínu 3. - 4. listopadu konferenci s názvem „Za svobodu – Z dějin sociální demokracie ve střední Evropě“.

 

Tato konference sloužila jako platforma pro německé a české historiky a historičky, kteří se zabývají dějinami německé, české a sudetoněmecké sociální demokracie. Toto setkání přispělo mimo jiné k tomu, že byl umožněn kontakt mezi historiky z různých zemí, kteří si navzájem tak mohli vyměnit své vědecké poznatky. Úvodní přednášku, na kterou další příspěvky pak navazovaly, přednesl profesor Detlef Brandes a zabýval se československá a sudetoněmeckou sociální demokracií v letech 1918-1938.

 

Dvoudenní konference byla rozdělena do třech samostatných tematických bloků o dějinách české, sudetoněmecké a německé, popř. saské, sociální demokracie. Hlavním těžištěm jednotlivých příspěvků byly vzájemné vztahy mezi německou, českou a sudetoněmeckou sociální demokracií a jejich úsilí bojovat za svobodu, sociální práva a potlačit nacionalismus.